Skogen

Skogen är något som jag brinner för. Tyvärr så är de naturskogar jag vandrade i som barn borta. De är ersatta av virkesplantager av enahanda trädslag i räta rader. Det går fortfarande att finna naturskogar, men de försvinner i skrämmande snabb takt i den kortsiktiga profitens namn.

Man hävdar med diverse argument att det är bra att bruka skogen för klimatet och att det främjar den biologiska mångfalden. Man pratar om skogsbruk när det i själva verket är frågan om missbruk.  Studerar man flygfoton så ser man tydligt var skogsmaskinerna har dundrat fram. Det är tydliga sår i landskapet som ökar näringsläckage och urlakning av tungmetaller.

Merparten är av skogarna är miljöcertifierade. Det är FSC och PEFC och andra certifieringar som säger att skogarna brukas och avverkas på ett hänsynstagande sätt. Enligt mig är det inget annat än en skrivbordshistoria. Verkligheten är beklämmande med föga hänsyn till de naturvärden som finns. Det är inte ovanligt att avverkningar sker i häckningstid. Den certifierade skogen plöjs (markbereds) för nästa generation av skog. Det är en märklig form av hänsyn, men om man själv bestämmer vad som klassas som hänsyn så är den ganska lätt att uppfylla. I Sverige kallas det skogsbruk, men i andra länder kallas det skövling…

Man lyfter gärna fram att det är mer skyddad skog i Sverige än någonsin tidigare. Det är bra, men vad hjälper det när mängden naturskog är mindre än tidigare?

 

One Response to Skogen

  1. Conny says:

    FSC tar emot stora pengar från dem som man skall kontrollera. Hur trovärdig är man då? FSC behövs för skogsindustrin för att skövlingen skall välsignas. Ett annat ord som passar bra är ju korruption. Problemet är ju att alltför många går på detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *