Monthly Archives: oktober 2014

Kommunikation

I vårt informationssamhälle är kommunikation mycket viktigt. Nya tider har gett upphov till yrkesområden som kräver snabba informationsflöden för att de ska fungera, ofta med mobil teknik. På landsbygden är fortfarande det fasta nätet viktigt. Då den mobila täckningen ofta … Continue reading

Posted in höst, Kommunikation | Leave a comment

Med höstens…

…lägre temperaturer och kortare dagar avstannar växtligheten och nedbrytningen får fullt spelrum. Kanske medför en någorlunda jämn vattentemperatur att gäddnaten fortfarande är övervägande grön. Klorofyllet har gjort sorti från flera blad och andra blad har kommit ännu längre i sin … Continue reading

Posted in höst, vatten | 1 Comment

En mild höst…

… medför att man kan hitta typiska vårblommor som vitsippa. Det är då inte frågan om några hav av vitsippor, utan man får nöja sig med en eller några stycken.

Posted in Flora, höst, Skog | Leave a comment

Kusten är dränkt…

…Av vita runda plastbitar med en sil liknanden nätstruktur. Det är bärare för bakterier vid vattenrening. Syftet är att maximera tillgänglig yta för bakterierna så att reningsförmågan kan bli optimal. Den här varianten har tidigare inte belastat kusten här i … Continue reading

Posted in kust, Miljö, Nedskräpning, vatten | 1 Comment