Category Archives: Bevingade djur

Lunnefågel

Det har förflutit lång tid sen jag gjorde ett inlägg. Orsakerna är flera, men huvudorsaken är teknikstrul. Nu fungerar tekniken hjälpligt men tidigare problem har medfört att en stor mängd bilder bara blivit liggande utan sortering och gallring. Det blir … Continue reading

Posted in Bevingade djur, klimat, kust, Miljö | Leave a comment

Tupp på tallriken

I den konventionella kycklingindustrin är tuppkycklingar oönskade och sorteras bort i ett tidigt skede. När man har egna höns så blir deras livslängd betydligt längre. Det är först när de börjar bli könsmogna som det blir problematiskt. Ungtupparna går då … Continue reading

Posted in Bevingade djur, mat | Leave a comment

Större hornkorp

Årsskiftet 2005-2006 var jag i Laos och utförde en MFS studie (Minor field studies). Efter avslutade fältarbeten reste jag runt i en månad. Det blev några besök på några fantastiska platser runt om i Laos. Flygresan hem skulle gå via Bangkok … Continue reading

Posted in analogt, Bevingade djur, regnskog, Skog, Tropiskt | Leave a comment

En klumpig flygare

Stor kardinalbagge är en färgstark skalbagge som trivs på växter med bladlöss. Kardinalbaggar är knutna till lövskog och i larvstadiet lever de under barken i egna gångsystem eller som de övertagit från en annan larv. Larverna prederar bland annat på … Continue reading

Posted in Bevingade djur, skalbaggar, Skog, Träd | Leave a comment

Rörhöna

Rörhönan har ett ryckigt och ivrigt födosök, ständigt i rörelse. Detta för att få fram något ätbart. Födosöket sker både på land och i vattnet. Rörhönan har även utvecklat ett bra skyddsbeteende. När den blir skrämd kan den dyka ner … Continue reading

Posted in Bevingade djur, vår, vatten | Leave a comment

Grå statyer

En tillfälligt översvämmad åker har lockat till sig en grupp hägrar. Hägrar är skickliga fiskare och ett och annat groddjur blir fångade av deras långa näbbar. De står som statyer tills ett byte hamnar inom räckhåll. Ett snabbt utfall, några … Continue reading

Posted in Bevingade djur, vår, vatten | Leave a comment

Vårkänslor

Ett skrikigt skränande genljuder luften när turkduvan ger sig till känna. Det påminner lite inledningsvis om ringduvans första strofer, men är mer skränigt, Koo, kooh koo. Turkduvan är rödlistad och har statusen nära hotad (NT) i rödlistan. Bestånden minskar i … Continue reading

Posted in Bevingade djur, vår | Leave a comment

Vårtecken

Ett tidigt vårtecken som inte förknippat med spirande växtlighet är när vitfågel i större antal lämnar kusterna och börjar födosöka inåt land. I sin jakt efter daggmask drar de fram genom landskapet och slår sig ner på en lämplig åkerteg.

Posted in Bevingade djur, vår | 2 Comments

Larmet gick

En prärietrana (grus canadensis) var sedd vid Pulken I Kristianstad kommun. Då det är förhållandevis nära för mig så fick det fick bli en resa dit för att titta på den. Väl på plats visade det sig att det troligen … Continue reading

Posted in Bevingade djur, vår | Leave a comment

Tillfälliga vatten

Snösmältningen har skapat tillfälliga vattensamlingar som gäss, svanar och änder drar nytta av. Det kan bli ganska stora ansamlingar av fågel på översvämmade åkrar. Detta kan ge fina möjligheter att komma fåglarna lite närmare än man vad man vanligtvis gör.

Posted in Bevingade djur, vår, vatten | Leave a comment