Category Archives: senhöst

Nedbrytning

November är de röda tonernas tid och det är inte ovanligt med dimma. Regn och rusk och ett ofta tätt molntäcke ger upphov till få, men mustiga färger.  Klorofyllet har sedan länge lämnat de flesta växters blad, men även utan … Continue reading

Posted in höst, senhöst, väder | Leave a comment

Färgklick

Av naturliga skäl så är blommor inte så vanliga så här års, men man finner fortfarande exemplar som framställer sig i sin fulla prakt. Frågan är väl mer om de lyckas locka till sig någon insekt för pollinering samt utveckla … Continue reading

Posted in Flora, senhöst | Leave a comment

Maskjakt

Ormvråken är inte lika nischad i sitt födosök som fjällvråken. det är inte ovanligt man ser den söka efter mask på en slåttervall. Den lyssnar då av marken lugnt och metodiskt i sin jakt på de jordförbättrande organismerna.

Posted in Bevingade djur, senhöst | Leave a comment

Innan mörkret

Mildvädret gör att de vingförsedda mössen kan ta sig en flygtur för att se om de kan finna något ätbart. Det är fortfarande en hel del nattflyn i rörelse som de kan äta.

Posted in Bevingade djur, Däggdjur, senhöst | Leave a comment

Jägaren

Redan i det tidiga morgonljuset spanar fjällvråken efter sork. Den ryttlar och spanar av terrängen. Efter en stund förflyttar vråken sig för att spana av en ny plats i sin jakt efter något ätbart.    

Posted in Bevingade djur, senhöst | Leave a comment

Skogshöna

I de naturskogsfragment som man numera får leta efter kan man ha turen att springa på en av gammelskogens representanter. En art som sannolikt kommer försvinna i samma takt som den naturvårdshänsyn som skogsbolagen visar med sitt kalhyggesbruk. Även om … Continue reading

Posted in Bevingade djur, senhöst, Skog | 1 Comment

Nötskrika

I skogen hör man den ofta jama likt en  ormvråk, men tonfallet skiljer dem åt. En av skogens skränigaste representant har vågat sig fram till fågelbordet. Den vanligen skygga fågeln har lockats fram av randiga läckerheter.

Posted in Bevingade djur, senhöst | Leave a comment

Björkskog

Där gammelskogen förr stod växer det nu en slyig björkskog som fungerar som frostskydd för den monokultur som skall ersätta gammelskogen. Några svårforcerade nu gräsbevuxna körskador påminner om skogsmaskinens tidigare framfart.  Inga äldre träd går att finna som kan fungera … Continue reading

Posted in Kalhygge, Miljö, senhöst, Skog | 2 Comments

Bleke

Morgonen gryr och havet ligger bleke. Några grågrutar vilar på några stenar och fastlandet svävar över horisonten och man kan inte avgöra var land, hav och himmel skiljer sig åt.  

Posted in kust, senhöst | Leave a comment

Nedbrytare

Nu när hösten har kommit på allvar och träden börjar fälla sina löv tar nedbrytarna vid och påbörjar nedbrytningen. Det är svampar, insekter och mikroorganismer som omvandlar växtdelarna till näring som åter kan komma växtligheten tillgodo.  De löv som hamnar … Continue reading

Posted in senhöst, Skog, svamp | 2 Comments