Category Archives: Miljö

Kyrkö mosse

Inte så långt ifrån där jag bor ligger Kyrkö mosse. På Kyrkö mosse finns det en gammal bilskrot som troligen är en av de mest välbesökta och väldokumenterade i landet. De uppställda fordonen bryts sakta ner av väder och vind. … Continue reading

Posted in Kyrkö mosse, Miljö, Nedskräpning, ödegård | Leave a comment

Lunnefågel

Det har förflutit lång tid sen jag gjorde ett inlägg. Orsakerna är flera, men huvudorsaken är teknikstrul. Nu fungerar tekniken hjälpligt men tidigare problem har medfört att en stor mängd bilder bara blivit liggande utan sortering och gallring. Det blir … Continue reading

Posted in Bevingade djur, klimat, kust, Miljö | Leave a comment

Kusten är dränkt…

…Av vita runda plastbitar med en sil liknanden nätstruktur. Det är bärare för bakterier vid vattenrening. Syftet är att maximera tillgänglig yta för bakterierna så att reningsförmågan kan bli optimal. Den här varianten har tidigare inte belastat kusten här i … Continue reading

Posted in kust, Miljö, Nedskräpning, vatten | 1 Comment

Björkskog

Där gammelskogen förr stod växer det nu en slyig björkskog som fungerar som frostskydd för den monokultur som skall ersätta gammelskogen. Några svårforcerade nu gräsbevuxna körskador påminner om skogsmaskinens tidigare framfart.  Inga äldre träd går att finna som kan fungera … Continue reading

Posted in Kalhygge, Miljö, senhöst, Skog | 2 Comments

Stenfalk

En stenfalk rastar en stund på en stubbåker som ligger inom norra Europas största invallningsprojekt. Den är sannolikt helt omedveten om att den rastar på gammal sjöbotten som idag är omvandlad till ett lapptäcke av åkermark och raka kanaler. Vesan … Continue reading

Posted in Bevingade djur, Miljö | Leave a comment

Vit stork

Historiskt har man i västerländska kulturer berättat för barn att det är storken som kommer med de nyfödda barnen. Utöver att vara en fruktsamhetssymbol är storken en vårens budbärare. 1954 försvann den sista häckande vilda storken i Sverige. Genom avel … Continue reading

Posted in Bevingade djur, Miljö | Leave a comment

Pesten

Kom när populationen var som störst. Kaninernas ögon svullnade och kaninerna blev slutligen blinda.  Då de inte längre kunde skaffa föda blev de utmärglade och lätta byten för rovdjur. Där pesten slagit till finner man blinda, döende eller döda kaniner … Continue reading

Posted in Däggdjur, kust, Miljö | Leave a comment

Förgiftade pilgrimsfalkar?

Under våren har man via en webbkamera kunnat följa ett par pilgrimsfalkars lyckade häckning på Kristianstad vattentorn. Tyvärr har man nu hittat hanen och tre av ungarna döda på olika platser i staden och man misstänker att de har förgiftats. … Continue reading

Posted in Bevingade djur, Miljö | Leave a comment

Genom grenverket

Förra året hade jag en känsla att få knölsvanar gick till häckning och att få lyckades fullfölja häckningen. När jag diskuterat det med personer som bor i nära anslutning till ett knölsvansbo som byggs i en vass varje år så … Continue reading

Posted in Bevingade djur, kust, Miljö, vår | 2 Comments

Strandrensning i TV

Blekingenytt sände igår ett inslag där jag och Monica Malmberg belyser nedskräpningsproblematiken längs våra kuster. Det blir lite mer illustrativt i TV i jämförelse med radio. Skräpet i inslaget plockades på en sträcka av cirka 100 meter och mängden är ganska … Continue reading

Posted in kust, Miljö, Nedskräpning | Leave a comment