Category Archives: Kalhygge

Björkskog

Där gammelskogen förr stod växer det nu en slyig björkskog som fungerar som frostskydd för den monokultur som skall ersätta gammelskogen. Några svårforcerade nu gräsbevuxna körskador påminner om skogsmaskinens tidigare framfart.  Inga äldre träd går att finna som kan fungera … Continue reading

Posted in Kalhygge, Miljö, senhöst, Skog | 2 Comments

Betare

Bland hyggets björkar finner skogens konung bränsle för sin tillvaro. Björken har slagit ut och är fortfarande ljusgrön, men snart mörknar den och vi är närmare sommaren än våren.

Posted in Däggdjur, Kalhygge, Skog, vår | Leave a comment

Hemma hos älgen

Gammelskog är numera ovanligt i mina trakter och man får ha god koll på sina hemmamarker om man ska hitta den. Idag har jag besökt ett område där det fortfarande finns gammal skog. Den är en bra bit över hundra … Continue reading

Posted in Däggdjur, Kalhygge, Miljö, Skog, vinter | 2 Comments

FSC

FSC – certiferat kan man läsa på de grönvita lapparna med en logga av ett känt statligt skogsbolag. Lapparna har man fäst med en häftpistol på det avverkade virket som doftar kåda vid den nyanlagda vägen. Vägen har formen av … Continue reading

Posted in Kalhygge, Miljö, Skog | Leave a comment

Koltrasten

En koltrast sitter och flöjtar in våren i det enda träd som är kvar på hygget efter skogsmaskinernas brutala framfart. En tall kan skymtas i bakgrunden som står i hyggeskanten och som säkert är tänkt att fungera som en frötall. … Continue reading

Posted in Bevingade djur, Kalhygge, Skog, Träd, vår | Leave a comment