Author Archives: Daniel Karlsson

Kyrkö mosse

Inte så långt ifrån där jag bor ligger Kyrkö mosse. På Kyrkö mosse finns det en gammal bilskrot som troligen är en av de mest välbesökta och väldokumenterade i landet. De uppställda fordonen bryts sakta ner av väder och vind. … Continue reading

Posted in Kyrkö mosse, Miljö, Nedskräpning, ödegård | Leave a comment

Inget naturfoto…

…men väl ett Luciafoto. Människan har sina cykler och naturen har sina. Bägge följer dock naturens växlingar och så här års när dagarna är korta behöver vi lite extra ljus och värme. I vår del av världen är det Lucia … Continue reading

Posted in Lucia, vinter | Leave a comment

Lunnefågel

Det har förflutit lång tid sen jag gjorde ett inlägg. Orsakerna är flera, men huvudorsaken är teknikstrul. Nu fungerar tekniken hjälpligt men tidigare problem har medfört att en stor mängd bilder bara blivit liggande utan sortering och gallring. Det blir … Continue reading

Posted in Bevingade djur, klimat, kust, Miljö | Leave a comment

Tupp på tallriken

I den konventionella kycklingindustrin är tuppkycklingar oönskade och sorteras bort i ett tidigt skede. När man har egna höns så blir deras livslängd betydligt längre. Det är först när de börjar bli könsmogna som det blir problematiskt. Ungtupparna går då … Continue reading

Posted in Bevingade djur, mat | Leave a comment

Nedbrytning

November är de röda tonernas tid och det är inte ovanligt med dimma. Regn och rusk och ett ofta tätt molntäcke ger upphov till få, men mustiga färger.  Klorofyllet har sedan länge lämnat de flesta växters blad, men även utan … Continue reading

Posted in höst, senhöst, väder | Leave a comment

Större hornkorp

Årsskiftet 2005-2006 var jag i Laos och utförde en MFS studie (Minor field studies). Efter avslutade fältarbeten reste jag runt i en månad. Det blev några besök på några fantastiska platser runt om i Laos. Flygresan hem skulle gå via Bangkok … Continue reading

Posted in analogt, Bevingade djur, regnskog, Skog, Tropiskt | Leave a comment

Kommunikation

I vårt informationssamhälle är kommunikation mycket viktigt. Nya tider har gett upphov till yrkesområden som kräver snabba informationsflöden för att de ska fungera, ofta med mobil teknik. På landsbygden är fortfarande det fasta nätet viktigt. Då den mobila täckningen ofta … Continue reading

Posted in höst, Kommunikation | Leave a comment

Med höstens…

…lägre temperaturer och kortare dagar avstannar växtligheten och nedbrytningen får fullt spelrum. Kanske medför en någorlunda jämn vattentemperatur att gäddnaten fortfarande är övervägande grön. Klorofyllet har gjort sorti från flera blad och andra blad har kommit ännu längre i sin … Continue reading

Posted in höst, vatten | 1 Comment

En mild höst…

… medför att man kan hitta typiska vårblommor som vitsippa. Det är då inte frågan om några hav av vitsippor, utan man får nöja sig med en eller några stycken.

Posted in Flora, höst, Skog | Leave a comment

Kusten är dränkt…

…Av vita runda plastbitar med en sil liknanden nätstruktur. Det är bärare för bakterier vid vattenrening. Syftet är att maximera tillgänglig yta för bakterierna så att reningsförmågan kan bli optimal. Den här varianten har tidigare inte belastat kusten här i … Continue reading

Posted in kust, Miljö, Nedskräpning, vatten | 1 Comment